Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) αποτελεί ένα εύχρηστο τρόπο προσδιορισμού του επιθυμητού σωματικού βάρους.
Ύψος:
Βάρος:
Βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR) είναι η ελάχιστη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τη διατήρηση του οργανισμού στη ζωή σε κατάσταση απόλυτης ανάπαυσης.
Ύψος:
Βάρος:
Ηλικία:
Φύλο:
Ύψος:
Φύλο:
Κατηγορία τροφίμων:
Ονομασια KCal KJ Prot Fat Carb Chol Bread