Ψάρια: Πότε είναι η σωστή εποχή τους

Μπορεί να βρίσκουμε σχεδόν όλα τα ψάρια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όμως ακόμα και αυτά έχουν την εποχή τους.

Ιανουάριος
Σφυρίδα, λαυράκι, γόπα, τσιπούρα, κουτσομούρα, σαργό, σκορπίνα, μπαρμπούνι, βραστόψαρα, γλώσσα, λυθρίνια, ροφός, συναγρίδα, μαρίδα, χειλού, καλαμάρια, χταπόδι, στρείδια, μύδια.

Φεβρουάριος
Τσιπούρα, κουτσομούρα, σαργός, μπαρμπούνι, λούτσος, βραστόψαρα, γλώσσα, γόπα, λυθρίνια, παλαμίδα, συναγρίδα, σαφρίδια, σπήρα, σκορπίνα, σφυρίδα, μαρίδα, χειλού χταπόδι, καραβίδες, γαρίδες, καλαμάρια, στρείδια, μύδια.


Μάρτιος
Τσιπούρα, συναγρίδα, λυθρίνι, σφυρίδα, γαύρος, κουτσομούρα, σαργός, χταπόδια, μπαρμπούνια, παλαμίδα, σπάρος χέλι, μαίνουλα, στήρα, ροφός.

Απρίλιος
Σαργός, μπαρμπούνι, τσιπούρα, φαγκρί, μουρμούρα, γαύρος, αθερίνα, γαλέος, κουτσομούρα, ζαργάνα, σφυρίδα, λούτσος, λυθρίνια, παλαμίδα, σπάρος, σκουμπρί, σαρδέλα, σαφρίδια, σκορπίνα, συναγρίδα, τόνος, μαίνουλα, χέλι, στήρα, ροφός, χταπόδι, γαρίδες, καραβίδες, καλαμάρια, μύδια, στρείδια, αστακός.

Μάιος
Αθερίνα, γαύρος, τσιπούρα, σαργό, χταπόδια, καλαμάρια, κουτσομούρα, μπαρμπούνια, σκαθάρι, αστακός, γαλέος, γαρίδες, μύδια, γόπες, ζαργάνα, κουτσομούρα, μελανούρια, μπαρμπούνια, λυθρίνια, κολιός, ξιφίας, σαρδέλα, μαγιάτικο, σαφρίδια, σκουμπρί, συναγρίδα, σφυρίδα, τόνος, σπάρος, φαγκρί, παλαμίδα χέλι, μαίνουλα, ροφός.

Ιούνιος
Συναγρίδα σαρδέλα, σκουμπρί, πελαγίσιος μπακαλιάρος, σαφρίδια, αστακός, γαρίδες, γαύρος, γόπες, μελανούρια, μπαρμπούνια, μύδια, ξιφίας, ροφός, σκουμπρί, τόνος, σουπιές, φαγκρί, σάλπα, κολιός.

Ιούλιος
Κολιός, σαρδέλα, γάβρος, σκούμπρι, πελαγίσιος μπακαλιάρο, γαύρος, αστακός, γαρίδες, γόπα, μαγιάτικο, συναγρίδα, μελανούρι, μύδια, ξιφίας, σαρδέλες, σαφρίδι, σκουμπρί, σουπιά, τόνος, ροφός, σάλπα.

Αύγουστος
Σαρδέλα, μελανούρι, κολιός, σκουμπρι, πελαγίσιος μπακαλιάρος,γαρίδα, γάβρος, αστακός, γόπα, μαγιάτικο, κολιός, ξιφίας, σαφρίδι, τόνος, λούτσος, σάλπα, συναγρίδα.

Σεπτέμβριος
Γαύρος, Πελαγίσιος μπακαλιάρος, λυθρίνι, μελανούρι, μπαλάδες, παλαμίδα, μαγιάτικο, γόπα, κολιός,  συναγρίδα, σκουμπρί, ξιφίας, σαρδέλα, σαφρίδι, κοκάλια.

Οκτώβριος
Χταπόδια,  τσιπούρα, κουτσομούρα σαργός, μπαρμπούνι, παλαμίδα, κοκάλια, συναγρίδα.

Νοέμβριος
Τσιπούρα, σαργός, χταπόδια, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, τόνος, παλαμίδα, κοκάλια, συναγρίδα.

Δεκέμβριος
Γόπα, τσιπούρα, σαργό, χταπόδι, μπαρμπούνι, κουτσομούρα, μπαρμπούνι, βραστόψαρα, γλώσσα, καλαμάρια, κουτσομούρα, λυθρίνι, σαφρίδια, στρείδια, συναγρίδα, σφυρίδα, χταπόδι, μαρίδα, χειλού.